Chi Dân - Có Được Không Em Remix - M.Hiếu

Đă đến lúc anh nói ra tâm tư ḷng anh
Luôn nghĩ đến em trong những ngày qua
Biết sao giờ???
T́nh yêu đến anh đâu thể ngờ

Chẳng biết phải nói sao cho em hiểu thấu
T́nh yêu của anh bắt đầu từ đâu???
Chỉ biết rằng đă từ rất lâu...

V́ em đâu hay,em nào hay biết???
Anh vẫn luôn ở đây!
Một nửa của em,cứ măi t́m kiếm đến bao giờ vậy???
T́m hoài chi em ơi nơi nào xa xôi
Hạnh phúc đă ở đây rồi
Một lần nh́n về nơi anh xin em cho anh nói một lời:

Làm người yêu anh đi nhé em ơi
Bởi v́ anh lỡ yêu em mất rồi
Anh vẫn hay tưởng tượng thức giấc
Mỗi ngày thấy em
Được cùng em đón ban mai trong b́nh yên

Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian
Ta cùng vẽ tương lai bao phép màu
Đi khắp địa cầu
Cho dẫu ra sao chẳng xa nhau
Mỗi ngày yêu em nhiều hơn
Có được không em???

Yêu anh đi em nhé!!!
Dẫu tháng ngày trôi qua
Mọi điều thoáng qua
T́nh yêu đôi ta
Cũng không bao giờ ĺa xa.

Thiên đường là đây
Giấc mơ của đôi ta là đây
Được không em ơi
Cầm tay cho anh theo với???

Link bài hát: http://nghenhacphe.blogspot.com/2017/10/chi-dan-co-duoc-khong-em-remix-mr-hieu.html

UserForm edit

FirstName Nhac
LastName Phe
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country Vietnam
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 07 Oct 2017, NgheNhacPhe
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback